اطلاعیه های مجتمع تجاری بازرگانان

خبر و عنوان نمونه

تعداد محدودی از واحدهای تجاری مجتمع تجاری بازرگانان، به فروش میرسد، جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های 09171210095 یا 09171210066 تماس بگیرید.

براساس نظر کارفرمای مجتمع تجاری بازرگانان، به منظور ایجاد نظم و هماهنگی بیشتر انجام هرگونه معامله فقط از طریق دفتر فروش این مجتمع صورت خواهد پذیرفت .

بدیهی است، کارفرما، پاسخگوی عواقب ناشی از انعقاد قراردادهای خارج از دفتر فروش مجتمع نخواهد بود .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید